от: 23 Февруари 2022

до: 27 Февруари 2022

до началото на събитието остават

Международна селскостопанска изложба

ОТЛАГАНЕ

МЕЖДУНАРОДНАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ИЗЛОЖБА АГРА 2021 СЕ ОТЛАГА
 

              

 

Предвид ситуацията с COVID-19 Международната селскостопанска изложба АГРА 2021 , която трябваше да се проведе от 24 до 28 февруари, се отлага  за нов период на годината.

Съобразно мерките, които  предприемат официалните власти,  ще бъдат определени новите дати за организиране на деловия форум.

Те ще бъдат оповестени своевременно, за да се осигури пълноценна подготовка на  поредното успешно издание на Международната селскостопанска изложба.

 

Благодарим Ви за подкрепата и Ви очакваме на АГРА 2021!


ПРОФИЛ

 

Международната селскостопанска изложба АГРА обхваща всички направления и сектори на селското стопанство – наука, практика, технологии, техника, продукти, услуги. Представя най-доброто от постиженията на науката и бизнеса и най-полезното за фермерите и специалистите. Изложбата се утвърди като портал на иновации за селското стопанство в Югоизточна Европа и форум за успешни делови проекти.

 

 

30-ото издание на АГРА отново се организира под егидата на Министерството на земеделието,  храните и горите.

 
АГРА 2020 накратко

 • Изложители – 380  от 25  държави
 • Посетители – близо 42 000 от България и Европа
 • Медийно отразяване –  260 публикации в различен тип медии

   
Обобщаваща информация за АГРА 2020

 

 

Агробизнес и високи технологии

Със своето специфично ноу-хау АГРА стана предпочитано място за презентиране на новости, в които са внедрени високи технологии и които стават все по-търсени на пазара.  Водещи компании имат възможност да представят  на живо продукти за дигитализация и прецизност на земеделието, за модернизиране на животновъдството и за ускоряване на търговията.  Тук те намират своите клиенти, тъй като изложбата е предпочитана от фермерите в България и съседните балкански държави.

 

 

Фермерството на 21.век

Селскостопанските производители могат да намерят решения за осъвременяване на земеделските и животновъдните ферми. Нови сортове зърнени култури, адаптирани към промените в климата, технологии и специална селекция на растения за екологично отглеждане, безвредни торове и препарати са само част от разработките, които се предлагат от световни производители и научни институти. През последните години се разшири представянето на сектор „Животновъдство“ както с високопродуктивни породи, така и с цялостно оборудване за стопанства. Сред основните акценти е и мултифункционалната техника.

 

 

Съпътстваща програма
В съпътстващата програма на изложбата се включват събития с широк тематичен обхват, които създават мрежа  за актуална информация относно модели за бизнес, финансиране, перспективни тенденции.


Партньори
Основен партньор на АГРА е Селскостопанската  академия, като участват всички научни институти от нейния състав. За организирането и провеждането на изложбата допринасят също редица браншови сдружения.

 

РЕКЛАМНА КАМАНИЯ

 


ИЗЛОЖБЕНИ КАТЕГОРИИ И КОНКУРСИ

Основни браншове

 • Растениевъдство, машини и инвентар за растениевъдството
 • Сортови семена, посадъчен материал, препарати за растителна защита
 • Животновъдство, машини, инсталации, съоръжения за животновъдството
 • Ветеринарна медицина
 • Научна дейност и разработки
 • Опаковки и опаковъчна техника
 • Услуги
 • Специализирани медии

 

 

 

 

Свързаност

 АГРА е част от единствения на Балканите форум за селско стопанство, вино, храни и оборудване заедно с престижните изложби ВИНАРИЯ - за лозарство и винарство, ФУДТЕХ - за хранителната индустрия, и ВКУСОВЕ ОТ ИТАЛИЯ. Тяхното паралелно провеждане създава по-добри условия за представяне на фирми от различни браншове, които имат общи маркетингови интереси. Във форума всяка година участват около 700 компании от 30 държави.
Той е уникална платформа за бизнес и реклама, която привлича все повече посетители специалисти, като техният брой се увеличи с 60% през 2020 година.

 

Конкурс за иновации       

Конкурсът е възможност за презентиране и реклама на нови технологии и изделия пред посетителите специалисти и медиите. Той отличава най-авангардните разработки в областта на селското стопанство, които се представят за първи път на АГРА. Комисията е съставена от изявени експерти и учени, което прави отличията авторитетни и престижни.  Участието е безплатно.

    Категории

 •     Машини и инвентар за растениевъдството;
 •     Технологии за растениевъдството;
 •     Машини и инсталации за животновъдството;
 •     Технологии за животновъдството;
 •     Сортови семена и посадъчен материал;
 •     Торове и препарати за селското стопанство;
 •     Научна дейност и разработки;
 •     Животновъдство

 

За регламента на конкурса и заявка за участие – вижте формуляр „Информация за иновативни продукти и технологии“

 

Конкурс за дизайн

Категории

 • Експозиции
 • Опаковка, етикети, рекламни материали

    
Награди получават  архитекти, графични дизайнери и фирмите, за които са работили, за да се насърчи развитието на продуктовия дизайн.
Партньор: Националната асоциация за дизайн и реклама

 

За регламента на конкурса и заявка за участие – вижте формуляр D „Конкурс за дизайн“


ЗАЩО ДА УЧАСТВАМ В „АГРА 2022“?

Ползи

 • Представяне на най-голямото събитие  за агробизнеса в Югоизточна Европа
 • Срещи с мотивирани посетители - предприемачи, мениджъри и специалисти
 • Възможност за комбиниране на различни инструменти за маркетинг и реклама
 • Атрактивни решения за презентиране на продукти на щанда и онлайн
 • Специални бонуси и улеснения за изложителите

 

 

 

Профил на посетителите

 • 83% професионалисти от селското стопанство
 • 59% предприемачи и мениджъри

 

Комуникации
Международен панаир Пловдив е разработил динамичен модел за привличане на целеви групи посетители чрез:

 •     реклама в електронни, печатни и онлайн медии
 •     партньорство с национални и специализирани медии
 •     дигитален маркетинг в социалните мрежи и чрез имейл
 •     представяне на изложителите в собствените канали в Интернет и Фейсбук

 


ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

Провеждане – от 23 до 27  февруари  2022 г.
•    работно време за изложители: 08.00-19.00 ч.
•    отворено за посетители: 09.00-18.00 ч., в последния ден – до 14.00 ч.
 
 Заявки за участие – до 10.12.2021
 
Монтаж – 15 календарни дни преди откриването
•    работно време: 08.00-17.00 ч.
•    два дни  преди откриването: 08.00-21.00 ч.
 
Демонтаж – 7 календарни дни след закриването
•    работно време: 08.00-17.00 ч.
 
 Включване в печатния каталог – до 14.01.2022
 
Включване в онлайн каталога –  данните се актуализират ежеседмично до започване на проявата


НАЕМАНЕ НА ЩАНД / БУНГАЛО

Международен панаир Пловдив предоставя под наем покрита и/или открита изложбена площ - щанд/бунгало със стандартна конструкция или нестандартни щандове, изготвени по индивидуална оферта.
 
 

За наемане на щанд/бунгало е необходимо да се попълни Формуляр 3.
 

 Наемът на щанд/бунгало включва също:
•    обща охрана, общи разходи за електроенергия и вода, почистване на общите части, ползване на инфраструктура, извозване на отпадъци;
•    определен брой входни карти за изложители и автомобили;
•    включване в каталога и информационната система (адрес на фирмата, телефон, факс, имейл, Интернет адрес, до 2 бранша и до 50 знака текстова информация), публикуване в онлайн каталога на изложителите и ежеседмично актуализиране на информацията в него.

 

Наемната цена на щанда/бунгалото не включва водна връзка и консумация на вода, които се поръчват и заплащат допълнително.

 

Допълнителна информация – в раздел „Услуги“


ОТСТЪПКИ

На изложителите се предоставят следните отстъпки*:
•    От наемната цена при заявена нето изложбена площ (покрита):
            21-50m2 - 5 %
            над 50m2 - 10 %
•    За поредни участия в Международната изложба АГРА
За 5 или повече поредни години (2020–2016) и т.н.  – 10% от наема на площта
За второ участие през 2021 г. - 5 % от цената на покритата изложбена площ, която се дублира


* Изложителят има право да ползва една от гореизброените отстъпки по свой избор.
 
•    При плащане на 100% от стойността на заявените услуги до 10.12.2021 изложителят получава 5% отстъпка върху заплатената сума.


УСЛУГИ

Услугите обхващат дейностите, свързани с подготовката, провеждането и приключване на участието.

 

Повече информация за предлаганите улеснения и цени – в раздел „Услуги“  и в рубриката „Формуляри за участие“ в страницата на АГРА 2022


ВХОДНИ КАРТИ

Изложителят получава входни карти (баджове) в зависимост от заявената покрита и/или открита площ, както следва:
•    до 20 м2 – 5 бр.
•    до 50 м2 – 10 бр.
•    до 100 м2 – 15 бр.
•    до 200 м2 – 20 бр.
•    до 500 м2 – 25 бр.
•    над 500 м2 – 30 бр.

 

На изложителите се предоставят и пропуски за коли, както следва:
•    при наета площ до 50 м2 – 4 броя
•    при наета площ над 50 м2 – 7 броя

 

Изложителят може да получи допълнителни входни карти срещу заплащaнe.
 

Входната карта е индивидуална и не може да бъде преотстъпвана на друго лице.


СПОНСОРСТВО И РЕКЛАМА

Фирмите изложители в АГРА 2022  имат възможност  да  направят своето участие още по-ефективно, като заявят пакети за спонсорство и реклама.
Така техните марки и продукти ще бъдат по-добре представени пред  посетителите специалисти, както и пред участниците в другите изложби, провеждани по същото време в Международен панаир Пловдив: ВИНАРИЯ – за лозарство и винарство, ФУДТЕХ – за хранителната индустрия, ВКУСОВЕ ОТ ИТАЛИЯ – за висококачествени италиански храни и вина.
 
Предлагаме СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ с различни комбинации от форми за реклама:
•    в проявите от съпътстващата програма на АГРА 2022, включително пресконференцията преди откриването на деловия форум;
•    на билбордове  в панаирния комплекс;
•    на LED екран, разположен в най-атрактивната  локация;
•    в печатния каталог на изложителите;
•    в Интернет – сайта на Панаира и онлайн каталога на изложителите;
•    разпространение на презентационни материали.
 
Ползи
•    Директни – презентиране пред различни целеви групи:  собственици на фирми, представители на висшия и средния мениджмънт, специалисти от бранша, крайни потребители.
•    Имиджови – партньорство с най-голямото икономическо събитие  за агробизнеса в Югоизточна Европа, което се организира под егидата на Министерството на земеделието, храните и горите.
•    Допълнителни – чрез широкото медийно отразяване на АГРА.


ЗАЩО ДА ПОСЕТЯ „АГРА 2022“?

Ползи

 • Запознаване с последното поколение иновации  за агробизнеса
 • На живо –  научни разработки за бързо внедряване във фермите
 • Информация за финансови инструменти в селското стопанство
 • Новости за хоби фермерството и преференциални цени на изделията
 • Безплатен достъп за специалисти след онлайн регистрация

 

 

 

Профил на изложителите

 • Фирми, предлагащи технологии и техника за  земеделието
 • Фирми, предлагащи технологии и техника за  животновъдството
 • Фирми, предлагащи услуги за селскостопански производители
 • Научни институти от състава на Селскостопанската академия

 


УЧАСТИЕ


Вася Михайлова

Тел.: +359 32/902 180, +359 32/902 330

Мобилен тел.: +359 887/228834

Факс: +359 32/902 517

E-mail: v_mihailova@fair.bg


КАТАЛОГ И ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА


Тел.: +359 32/902 141

E-mail: info@fair.bg


ДЕЛОВИ ПРОЯВИ


Таня Землякова

Тел.: +359 32/902 311

Мобилен тел.: +359 885 555 363

E-mail: congress@fair.bg


РЕКЛАМА


Мария Миланова

Тел.: +359 32/902 377

Мобилен тел.: +359 885 787 587

E-mail: advertising@fair.bg

ФОРМУЛЯР 3Наемане на щанд/бунгало 

Наемане на щанд/бунгало

ФОРМУЛЯР 5Поръчка за телекомуникационни услуги 

Поръчка за телекомуникационни услуги

ФОРМУЛЯР 7Заявка за наемане на зали и технически средства 

Заявка за наемане на зали и технически средства

ФОРМУЛЯР 8 Поръчка за реклама

ФОРМУЛЯР 10ПОРЪЧКА ЗА ЕЛЕКТРО И ВОДНА ВРЪЗКА 

ПОРЪЧКА ЗА ЕЛЕКТРО И ВОДНА ВРЪЗКА

ФОРМУЛЯР 12Поръчка за допълнителни услуги 

Поръчка за допълнителни услуги

ФОРМУЛЯР 15Поръчка за транспортни услуги 

Поръчка за транспортни услуги

ФОРМУЛЯР DКонкурс за дизайн 

Конкурс за дизайн

Документите са изготвени в .PDF формат. За да ги отворите и попълните, е необходимо да използвате програмата Adobe Acrobat Reader, версия от 8 нагоре.

Можете да изтеглите програмата от долния линк:

Adobe Acrobat Reader

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

 

 

 

ЧУЖДЕСТРАННИ МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за поверителност  и  Политика за използване на cookies .